FANDOM


Images-1426963049

Kaguja koristi sveubijajuće kosti

Ovo je tehnika koju može da koristi Kaguja Ocucuki. Ona stvrdne kosti i zatim ih ispaljuje izdlanova na protivnika. Ovo je toliko moćno da će onaj ko bude pogođen biti pretvoren u prah posle nekog vremena

Zanimljivosti Edit

  • Crni Zecu je mogao da iskoristi ovu tehniku dok je bio u Kagujinoj ruci
  • Šikocumaku je nastao od ove sposobnosti

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.